Rodzaje kamieni

Przedstawiamy Państwu rodzaje kamienia naturalnego, które wykorzystujemy do realizacji zleceń na nagrobki: